Vilkår

1. Informasjon om disse vilkår for bruk

Denne websiden: http://www.cityonline.no (heretter kalt “ Websiden“) og tjenestene (som definert nedenfor) gjøres tilgjengelig for deg på de vilkår som følger av disse “ vilkår for bruk“. Ved å gå inn på denne Websiden eller bruke tjenestene samtykker du til å være bundet av disse Vilkår for bruk, og vi ber deg derfor vennligst om å lese dem nøye og om nødvendig skrive ut og lagre en kopi av dem. Hvis du ikke aksepterer våre Vilkår for bruk må din bruk av websiden og/eller tjenestene opphøre.

Med uttrykket “du” eller “deg” menes det i disse vilkår for bruk den person som går inn på Websiden eller benytter Tjenestene, og “CityOnline” eller “vi” eller “oss” betyr CityOnline AS, Tempeveien 25, 7031 Trondheim, med unntak av de tilfeller der en Tjeneste tilbys av et annet selskap i CityOnline-gruppen. I sistnevnte tilfelle skal slike referanser vise til det aktuelle selskapet i CityOnline-gruppen.

2. Endringer i vilkår for bruk

Vi ser hele tiden etter nye måter å forbedre websiden og tjenestene vi tilbyr deg på. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre disse vilkår for bruk av vår webside og tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt. Alle slike endringer vil ha virkning fra det øyeblikk de publiseres på websiden, og du vil bli ansett for å ha akseptert alle slike endringer ved å bruke websiden eller tjenesten fra dette tidspunkt.

3. Beskrivelse av tjenestene

3.1 Oversikt

Vi tilbyr deg en rekke online ressurser, inkludert, men ikke begrenset til søkefunksjonaliteter der du bruker nøkkelord eller produktkategorier, innhold, forhandlere og produktanmeldelser, kjøpsguider og andre kommunikasjonsverktøy (” Tjenestene”) som gjør deg i stand til å finne og sammenligne opplistede produkter som tilbys på Websidene til en rekke tredjeparter (” Forhandlerne”).

3.2 Søkeresultater

Resultatene av brukersøk er ikke uttømmende i forhold til alle tilbud som finnes på Internett, og er utledet fra Forhandlernes opplysninger som vi har sammenstilt. Standard rekkefølge for presentasjon av fremsatte tilbud kan bero på mange faktorer, avhengig av den type søk som gjennomføres:

  • 1. Hvis du gjennomfører et søk via søkefeltet (dvs stikkord), kan tilbudene fra alle Forhandlerne som er oppgitt (enten i bytte mot betaling eller gratis) på websiden vises, og, i tillegg til prisen som betales, vil andre kriterier bli tatt i betraktning ved standardklassifisering av tilbud: popularitet, relevansen til opplysninger fra Forhandlerne som oppgis i tilknytning til din forespørsel eller responstiden til Forhandlerens webside.
  • 2. Opplysningene oppdateres i intervaller som er typeavhengig: dette intervallet varierer med Forhandlerne og overholdelse av våre tekniske krav.

3.3 Kjøp fra Forhandlere

Hvis du ønsker å kjøpe det opplistede produktet du har valgt, må du besøke websiden til den Forhandleren du velger. Når du benytter deg av tjenestene til en Forhandler og i særdeleshet når du besøker deres webside via en link fra Websiden for å kjøpe et spesielt produkt fra den, er du bundet av deres vilkår for bruk.

Vi opptrer ikke som agent for slike Forhandlere, og vi verken selger, selger videre eller lisensierer de oppgitte produktene. Vi er ikke part i transaksjoner eller avtaler med noen av Forhandlerne som du inngår avtale med for kjøp av de oppgitte produktene, og vi har ikke noe ansvar med hensyn til de oppgitte produktene. Du samtykker til at du vil kontakte Forhandleren eller selgeren av produktene direkte for spørsmål, klager eller tvister du har med hensyn til ethvert produkt, og du vil ikke involvere oss i noen tvist mellom deg og hvilke som helst tredjeparter.

3.4 Annonsører

Vi kan også introdusere deg for enkelte partnere og tjenestene de tilbyr, særlig i form av integrerte tjenester (f eks klassifisert reklame). Vi kan også vise promoteringslinker på Websiden; disse er også kjent som sponsede linker, reklamemeldinger eller promoteringstilbud, som du kan oppleve at dukker opp mens du bruker Websiden.

3.5 Brukervurderinger

Vi tilbyr også gratis produktinformasjon og kjøpsveiledere og spill, og gir deg muligheten til å lese anmeldelser og til å skrive dine egne anmeldelser av produkter og Forhandlere som oppgis på Websiden (“ Brukervurderinger“). For Brukervurderinger gjelder spesielle vilkår og betingelser, se Butikkvurderinger.

4. CityOnline™ – Retningslinjer for personvern

Du må lese våre retningslinjer for personvern, som inneholder viktig informasjon om bruken av dine personopplysninger samt annen informasjon angående ditt personvern og våre sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer.

5. Brukerkonto og passord

Hvis du ønsker tilgang til bestemte Tjenester på Websiden (slik som butikkvurderinger, produktvurderinger, konkurranser, nyhetsbrev, rabattkoder og shopping bags), er du nødt til å opprette en konto på Websiden. Du vil velge et passord og kontoanvisninger når du fullfører registreringsprosessen på Websiden. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoen hemmelig, og for alle aktiviteter som finner sted under ditt passord eller på din konto. Vi har ikke midler til å kontrollere identiteten til personer som bruker Websiden, og vil ikke være ansvarlig dersom ditt passord eller din konto brukes av noen andre. Vi anbefaler at du fornyer ditt passord hver 3. måned.

6. Brukeradferd

Du samtykker til ikke å benytte Websiden og/eller benytte Tjenestene til: (a) å skade mindreårige på noen som helst måte; (b) å gripe inn i eller forstyrre Websiden eller Tjenestene eller serverne eller nettverkene forbundet med Websiden eller Tjenestene, eller unnlate å etterkomme noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk forbundet med Websiden eller Tjenestene; (c) med eller uten hensikt å bryte gjeldende lover eller forskrifter inkludert; (d) utdrag, innsamling, behandling, sammenstilling eller lagring av personopplysninger om andre brukere; eller (e) å reprodusere, ettergjøre, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen deler av Websiden for kommersielle formål.

Du samtykker til ikke å laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte overføre: (a) innhold som er usant, uriktig, ulovlig, skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, som innebærer en invadering av andres privatliv, hatfullt, eller som på annen måte nedverdiger eller krenker et individ eller en gruppe individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming; (b) innhold som krenker et hvilket som helst patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter (“ Rettigheter“) som tilhører en annen part; (c) uoppfordret eller uautorisert reklame, promoteringsmateriell, “junk mail”, “spam”, “kjedebrev”, “pyramidespill” eller andre former for anmodninger, med unntak av de områder som er angitt for slike formål; eller (d) materiell som inneholder programvarevirus eller annen datamaskinkode, filer eller programmer som er laget for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en hvilken som helst programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

7. Barns bruk av websiden

Websiden og Tjenestene er ikke beregnet for tilgang eller bruk av personer under 18 år. Ved å gå inn på Websiden og/eller bruke Tjenestene bekrefter du at du er minst 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du ikke benytte deg av Websiden eller Tjenestene. Vi har rett til å blokkere eller terminere din tilgang til Websiden eller Tjenestene dersom vi blir oppmerksomme på at du er under 18 år.

8. Innhold publisert av deg

Du anerkjenner at du er ansvarlig for all informasjon, opplysninger, tekst, programvare, fotografier, grafikk, video, beskjeder og annet materiale (“ Brukerinnhold“), uavhengig av om det er publisert offentlig eller sendt privat, som du laster opp, publiserer, sender på e-post eller på annen måte overfører via Websiden og/eller Tjenestene.

Hva gjelder alt Brukerinnhold du velger å publisere på Websiden, gir du oss en vederlagsfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og fullt ut overdragelig rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk av, distribuere, utføre og vise slikt Brukerinnhold (helt eller delvis) over hele verden og/eller å inkorporere det i andre verk i en hvilken som helst form, media eller teknologi som er kjent i dag eller som utvikles på et senere tidspunkt.

Vi skal ha rett (men ikke plikt) til etter eget skjønn å avvise, flytte eller fjerne ethvert Brukerinnhold som er tilgjengelig via Tjenestene som krenker disse Vilkår for Bruk, eller som det for øvrig er grunn til å motsette seg.

9. Ansvar for innhold

Vi tilbyr produktbeskrivelser, prisinformasjon, kommentarer, brukeranmeldelser og annet innhold (“ Websideinnhold“) med hensyn til produkter som er oppgitt på Websiden. Når vi inkluderer Websideinnhold, er det utelukkende for informative formål og innebærer ingen form for bifall av noen som helst produkter, Forhandlere eller andre tjenester tilbudt av slike Forhandlere. Selv om vi gjør alle rimelige anstrengelser for å rette feil eller unnlatelser så snart som praktisk mulig etter at vi har blitt gjort oppmerksom på dem, garanterer vi ikke at det ikke finnes feil eller mangler ved Websideinnholdet, og vi aksepterer ikke noe ansvar for noen som helst unøyaktigheter eller feil i noe som helst Websideinnhold.

10. Tilgang til websiden og tjenestene

Selv om vi forsøker å sørge for at Websiden er tilgjengelig uforstyrret og i en fullt ut operativ tilstand, kan vi ikke garantere dette. Tilgang til Websiden kan bli stoppet midlertidig og uten varsel i tilfeller av systemsvikt, vedlikehold, reparasjoner eller av årsaker som med rimelighet ligger utenfor vår kontroll.

Vi vil gjøre alt vi kan for å tilby deg den siste og mest oppdaterte informasjon og opplysninger som er mulig, særlig hva gjelder pris, vedrørende varene og tjenestene på Websiden. Etter som denne informasjonen og disse opplysningene overføres til oss, enten fra Forhandlerne oppgitt på Websiden i henhold til vilkårene i en avtale for opplisting, eller via profesjonelle databaser, er vi imidlertid ikke i stand til å garantere at den er fullt ut presis og uttømmende.

Vi påtar oss å straks innta på Websiden alle endringer i informasjon og opplysninger som vi blir gjort oppmerksomme på av våre Forhandlere. På den annen side, på grunn av tekniske begrensninger, kan vi ikke garantere at disse endringene blir oppført på Websiden umiddelbart, og heller ikke at den vil vises samtidig i resultatene av søk etter stikkord eller etter kategori av varer eller Tjenester.

For det tilfelle at det er forskjeller mellom informasjon og opplysninger som vises på vår Webside og det som vises på Forhandlernes webside, vil sistnevnte gå foran.

12. Endringer i websiden og tjenestene

Vi forbeholder oss retten til, til enhver tid og fra tid til annen, å modifisere eller avslutte, midlertidig eller permanent, Websiden eller Tjenestene (eller noen del av dem) eller å introdusere nye Tjenester, med eller uten varsel. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlig overfor deg eller overfor noen tredjepart for noen modifisering, utsettelse eller avbrudd i Websiden eller Tjenestene.

For det tilfelle at det skjer endringer i Tjenestene som krever at det åpnes en CityOnline konto, vil vi gi melding til brukerne med alle adekvate midler. Du kan avslutte din CityOnline konto online eller ved å gi melding til kundeservice.

13. Terminering

Du samtykker i at vi, etter vårt eget skjønn, kan terminere ditt passord, konto (eller enhver del av den), tilgang til Websiden eller bruk av Tjenestene, samt flytte og fjerne hvert innhold innenfor Tjenestene, av hvilken som helst grunn. Vi kan også etter eget skjønn og til enhver tid slutte å tilby Tjenester, eller noen deler av slike, med eller uten varsel.

14. Linker

Vi kan fremskaffe, eller tredjeparter kan fremskaffe, linker til andre Internettsider eller ressurser. Ettersom vi ikke har noen kontroll over slike sider og ressurser, anerkjenner og samtykker du i at vi ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne sider eller ressurser, og at vi ikke bifaller eller er ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter, eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike sider eller ressurser. Du anerkjenner videre og samtykker i at vi ikke skal holdes ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen som helst tap eller skade forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller i tiltro til noe slikt innhold, produkt eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom noen slike sider eller ressurser. Du anerkjenner at vi ikke vil være part i noen transaksjon eller avtale som du inngår med en tredjepart, og du samtykker i at du ikke vil involvere oss i noen tvist mellom deg og en hvilken som helst tredjepart.

15. Opphavsrett/opphavsrettlisens

Din bruk av Websiden og dets innhold gir deg ingen rettigheter med hensyn til våre immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, varemerker, logoer, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer og tekst eller immaterielle rettigheter til tredjeparter i Websiden og dets innhold.

Du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere på ny, laste ned, publisere, kringkaste, ta opp, overføre, utnytte kommersielt, redigere, formidle til allmennheten eller distribuere på noen som helst måte Tjenestene, Websiden eller materialet på Websiden eller datamaskinkoder eller elementer som omfatter Websiden, annet enn for ditt personlige bruk. På vilkår som nevnt ovenfor, kan du laste ned uvesentlige utdrag av dette innhold til din harddisk for det formål å lese det, forutsatt at det ikke lages mer enn én kopi av noen som helst opplysninger.

16. Kompensasjon

Du samtykker til å kompensere oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, medarbeidere, agenter, samarbeidspartnere og andre parter, og ansatte, fra ethvert krav eller skade (inkludert alle rettslige omkostninger forbundet med slike krav eller slik erstatning), fremsatt av en hvilken som helst tredjepart med hensyn til ethvert forhold i forbindelse med eller som springer ut av din bruk av Websiden inkludert ethvert brudd eller mistenkt brudd på disse Vilkår for Bruk eller din krenkelse av en hvilken som helst lov eller rettighet til en hvilken som helst tredjepart.

17. Våre rettslige forpliktelser og ansvarsbegrensinger

Ingenting i disse Vilkår for Bruk skal fraskrive eller begrense vårt ansvar for bedragerske opplysninger eller for død eller personskade som skyldes vår uaktsomhet eller uaktsomhet av oss, våre ansatte eller agenter.

Vi aksepterer ikke noe ansvar for skade på ditt datasystem eller tap av opplysninger som oppstår som følge av din bruk av Websiden, og vi kan ikke garantere at filer som du laster ned er fri for virus, kontaminering eller destruktive egenskaper.

Vi kan kun holdes ansvarlig for tap du lider som følge av at vi bryter disse Vilkår for Bruk hvis tapet er en forutsigbar følge av at vi bryter disse Vilkår for Bruk. Tap er uforutsigbare dersom de ikke kunne ha vært overveid av deg eller oss på det tidspunkt du inngikk disse Vilkår for Bruk. Vi er ikke ansvarlig for noe indirekte tap som ikke er forutsigbart av deg eller oss (slik som tapt fortjeneste eller tapte muligheter).

18. Varsel

Varsel til deg kan bli sendt enten via e-post eller via ordinær post. Tjenestene kan også gi varsel om endringer i Vilkårene for Bruk eller andre forhold ved å overbringe meldinger eller linker til meldinger til deg generelt på Tjenestene.

19. Varemerkeinformasjon

“CITYONLINE” og andre av CityOnlines logoer og produkt- og tjenestenavn, er varemerker tilhørende CityOnline AS (“ City-varemerkene“). Du samtykker til ikke på noen som helst måte å vise eller bruke CityOnline-varemerkene uten vårt forhåndssamtykke.

20. Opphavsrettigheter

Hvis du mener at noen av dine immaterielle rettigheter har blitt krenket av noe Brukerinnhold eller Websideinnhold, ber vi deg vennligst kontakte vår juridiske avdeling på e-post

21. Generell informasjon

Disse Vilkår for Bruk, samt ethvert tilleggsvilkår eller betingelse som de viser til, utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss og regulerer din bruk av Websiden og Tjenestene og går foran enhver tidligere avtale mellom deg og oss.

For det tilfelle at det skulle oppstå en tvist mellom deg og oss angående disse Vilkår for Bruk, kommer norsk rett til anvendelse på forholdet. Eventuelle slike tvister skal avgjøres av norske domstoler. Enhver manglende utøvelse eller håndhevelse av noen rettigheter eller bestemmelser i Vilkårene for Bruk skal ikke utgjøre et avkall på slike rettigheter eller bestemmelser. Dersom en domstol i kompetent jurisdiksjon skulle komme til at noen av bestemmelsene i Vilkårene for Bruk er ugyldig, er partene likevel enige om at retten skal tilstrebe å gi effekt til partenes hensikt slik denne reflekteres i bestemmelsen, og øvrige bestemmelser i Vilkårene for Bruk skal fortsette å gjelde.

Verken du eller CityOnline kan overdra eller overføre noen rettigheter eller plikter under disse Vilkår for Bruk uten skriftlig forhåndssamtykke fra den annen part. Vi har likevel rett til å overdra eller overføre enhver og alle av våre rettigheter og forpliktelser (uten dit